Sercem każdej pompy ciepła jest sprężarka.To ona między innymi decyduje o wydajności i sprawności układy grzewczo chłodzącego pompy ciepła. Mamy obecnie na rynku dwa rodzaje spreżarek w gruntowych pomach ciepła. Starszego typu On-Off i sprężarek inwerterowych.

Sprężarka typu ON/OFF jest ona zasilana prądem zmiennym przez regulator. Jego rola ogranicza się jednak tylko do uruchamiania lub wyłączania sprężarki. Regulacji wydajności nie ma – zależy ona tylko i wyłącznie od parametrów dolnego i górnego źródła ciepła.

Czyli pompa ciepła podaje zawsze swoja fabryczną moc grzewczą.
Natomiast pompa ciepła inwerterowa dzięki rozwiązani z regulacją mocy sprężarki pozwala na dokładne dopasowanie mocy grzewczej pompy ciepła do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Czyli pompa ciepła dostosowuje moc grzewczą w zależności do danego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Technologia inwerterowa pompy ciepła oferuje do 20% wyższą sprawność sezonową w porównaniu do tradycyjnych,gruntowych pomp ciepła typu On/Off.
Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej spada zapotrzebowanie domu na ciepło. W przypadku pomp ciepła ze sprężarką tradycyjną ON-OFF mamy do czynienia z tzw. taktowaniem czyli regularnym i stosunkowo częstym włączaniem i wyłączaniem sprężarki pompy ciepła to z kolei powoduje wyższe koszty eksploatacji i szybsze jej zużycie.

A co z dolnym żródłem.
Temperatura solanki, mieszaniny wody z substancją zapobiegającą zamarzaniu, stanowiącej czynnik wymiany ciepła
między gruntem a pompą ciepła, jest utrzymywana na wyższym, stabilnym poziomie.
Praca grzałki wspomagającej jest zredukowana do minimum.
Sprężarka uzyskuje wysoką sprawność w trybie częściowego obciążenia, czyli wtedy, gdy pełna wydajność jednostki niejest potrzebna.
Gdy praca systemu z pełną wydajnością nie jest konieczna, sprężarka pracuje w warunkach częściowego obciążenia. W tych warunkach, tradycyjna gruntowa pompa ciepła typu On/Off, włącza się i wyłącza, wskutek czego temperatura solanki spada do -4°C podczas pracy urządzenia. Technologia sterowania inwerterowego zapewnia stałą temperaturę solanki na wyjściu, na poziomie ok. 0°C.
Stabilność temperatury solanki gwarantuje z kolei wyższą i bardziej ustabilizowaną temperaturę parowania, co prowadzi do zwiększenia wydajności pracy.To prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji.